انقلاب اسلامی ایران حقیقتی فراملی

انقلاب اسلامی ایران حقیقتی فراملی ✅دکتر موسی نجفی ?انقلاب اسلامی یک حقیقت فراملی و جهانی است منتها چون فعلا در ایران ماوا گرفته و از اینجا شروع شده است با نام ایرانیان شناخته می شود ولی منحصر به کشور ایران نیست ؛ مثل انقلاب فرانسه که انقلابی جهانی است ولی با نام کشور فرانسه شناخته و معرفی شده است ۰ ?کسانی که با تاسی از جریانات خارجی از رفراندوم سخن می گویند متوجه نیستند که یک امر جهانی را نمی شود در معیارهای سنجش ملی مورد نقد و یا قبول تلقی نمود ۰ مثال بالاتر این مطلب مثل این است که اعراب ، اسلام را امری متعلق به خودشان تلقی نموده و آن را در چارچوب ملیت و یا نژادی خاص محدود نمایند۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید