انگاره تعالی

????انگاره تعالی ✅رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «انگاره تعالی؛ فرانظریه فهم تحولات ایران در تناسب با گفتمان ترقی» دومین کتابی است که من پیشنهاد می‌کنم. این کتاب چهار نظریه هویت، تجدد، تمدن و انقلاب را که در مقابل اندیشه ترقی است را با دید اندیشه تعالی بحث کرده و نشر آرما چاپ اول آن را و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی چاپ دوم آن را منتشر کرده است. ????نجفی ادامه داد: این تلاش علمی، در حقیقت، مقابل ذهنیتی قرار می‌گیرد که در سطح کلان، پارادیم مسلط و غالب نظریات بالادستی تاریخ، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی و غیره است. فرانظریه تعالی، یا متاتئوری( Metatheory ) طلیعه مسیر جدیدی است که ذهنیت مطلق انگار اندیشه «ترقی» را به چالش می‌کشد و در سطح عالی، تراز و معیار و سنجش خود را براساس واقعیت‌ها و ذات جامعه ایران با معادله جدیدی مطرح می‌کند. نتیجه این نگاه نو، طرح پرسش‌های جدید و بالطبع عمق بیشتر در مسائل خواهدبود. افق‌گشایی این «کلان‌روایت» می‌تواند تأثیرات مهمی در نظریات متنوع و موضوعات جزئی‌تر برجای گذارد و نگاه ما را در بخش عظیمی از پژوه‌ها، اعتلا بخشد و یا این‌که دچار تحول نماید.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید