بزرگترین علت بی بصیرتی، سطحی نگریست

بزرگترین علت بی بصیرتی را می توان در سطحی نگری دانست ۰
یکی از راههای بصیرت افزایی، خواندن تاریخ و فهمیدن آن است ۰
در بین مطالب متنوع تاریخی ، خواندن تاریخ استعمار در ایران و سایر نقاط جهان می تواند برای نسل جوان امروز ما بسیار سازنده و مفید باشد ؛ چرا که می توانند بفهمند این غربی های بره نمای سفید در فضای مجازی همان گرگان آدمخوار سیاه صحنه واقعیت ها هستند!
کاش جوانان ما بیشتر تاریخ بخوانند و پیران ما از تاریخ عبرت بگیرند۰
پس بایستی “درست” تاریخ را خواند و البته “تاریخ درست” را هم خواند

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید