بنیاد فلسفی علم سیاست در غرب جدید

از پایه گذاران اصلی اندیشه سیاسی جدید در غرب در هر چهار شاخه لیبرالیسم و سوسیالیسم و نازیسم و فاشیسم نام دو نفر مهمتر است : نیکولو ماکیاولی و توماس هابز ۰

ماکیاولی پایه گذار علم سیاست جدید و هابز متفکر اولیه نظریه قرارداد اجتماعی است۰ در قرارداد اجتماعی در نظر هابز جمله معروفی وجود دارد که رمز خشونت و جنگ طلبی غربیها و حل معمای استعمارگری آنها را بخوبی نشان می دهد ؛ هابز میگوید : هومو هومینی لوپوس (به لاتین: Homo homini lupus)، به معنی انسان، گرگِ انسان است، ریشه این مطلب از جمله‌ای است که در نمایشنامه آسیناریا نوشته‌ی پلوتوس، نویسنده‌ی روم باستان آمده است و توماس هابز از آن استفاده کرده و الهام گرفته است.

بازتاب سیاسی این نگاه به انسان در تاریخ سیاسی غرب جنگ دائمی و همیشگی بین انسانهاست ۰ از تاریخ اندیشه ای که از ریشه بر روی خون و جنگ و ناامنی دائمی بنا شده است ، انتظار یایبند بودن به قراردادها و ارزشها نوعی خوش خیالی و ساده لوحی است ۰ در مثل مناقشه نیست ولی وقتی مجبوری با یک دزد سابقه دار سر یک میز بنشینی ، بهتر است اول مواظب جیب هایت باشی!

کاش برخی سیاسیون و دیپلمات های ما عینک رنگی و خوش بینانه را از چشمان نزدیک بین شان بر می داشتند و کمی هم نگاه فلسفی تر و عقلانی تر و البته عمیق تر به غرب می انداختند تا متوجه شوند اینها آنچنان که ادعا دارند متمدن و صلح جو نیستند !

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید