تاریخ سیاسی

تاریخ_سیاسی ✅چرا فتح قسطنطنیه را در کتب تاریخی سقوط قسطنطنیه می نامند؟ و چرا این مقطع تاریخی در تاریخ مغرب زمین این قدر ارزشمند و حساس است ؟

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید