تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی

🔰تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی

✅اگر به عنوان بالایی خوب توجه شود نوعی تحقیر ملی ولو ظریف و غیر محسوس را می توان در آن مشاهده نمود ۰ در حالی که میلیونها جوان و نوجوان و بعضا قاطبه مردم ایران بازی های فوتبال را با علاقه دنبال می کنند چرا باید به جای تیم ملی ایران از واژه شاگردان اسکوچیچ استفاده نمود ۰ ملتی که در صنعت موشکی و هسته ای نام ایران را جهانی نموده و نام سردار سلیمانی اش در دهها کشور به عنوان الگوی مبارزه و مقاومت مطرح است نبایستی تیم ملی اش با نام شاگردان یک خارجی خطاب نمود ۰ از این مسئله دردآورتر عدم فهم این تحقیر از سوی برخی مدیران و بخصوص مسئولین ورزشی می باشد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید