ترسیم چشم انداز آینده

✅ترسیم چشم انداز آینده و اینکه بفهیم کجا قرار داریم منوط به درک و فهم دو نکته اساسی است :
?اول آنکه گذشته تاریخی خودمان را درست بشناسیم
? دوم آنکه قطب نمای خودمان را در مسیر تمدن نوین اسلامی قرار دهیم

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید