تهمت تمامیت خواهی و استبداد نمایی مذهبیون میراث عصر مشروطه برای امروز

🔰به مناسبت ۱۱ مرداد ماه سالروز شهادت آیت الله حاجی شیخ فضل الله نوری

✅تهمت تمامیت خواهی و استبداد نمایی مذهبیون میراث عصر مشروطه برای امروز

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید