حل معمای راهبردی انکار نظریه تمدن اسلامی

✅مهمترین کار امام راحل در ایجاد بیداری اسلامی معاصر این بود که توانست از دل سنت اسلامی ، انقلاب اجتماعی و سیاسی عظیمی به وجود آورد ۰ دشمنان این حرکت بزرگ با درک نسبی این حقیقت برای آسیب رساندن به این انقلاب ، دو سیاست و راهبرد را همزمان دنبال می نمایند :

🔴اول قطع ارتباط این سنت اصیل و ریشه دار نسبت به انقلاب اسلامی ، و در حقیقت انقلاب را در مفهوم رایج مدرن آن بدون پشتوانه فرهنگی و فکری رها نمودن۰ این وظیفه را طیفی از نو حجتیه ایها و طیفی از روشنفکران دینی بر عهده دارند ۰ برای مثال امروزی این گروه می توان به غیر سیاسی نمودن عاشورا و یا بدعت معرفی کردن بسیاری از ارزشهای مقدس نظام اسلامی مثل اصل ولایت فقیه و برخی مفاهیم دینی دیگر اشاره نمود ۰

🔵دوم : حمله به ذات سنت به عنوان منبع اصلی این آتشفشان ، و شک و شبهه در اصالت ها و ارزشهای آن ، این بخش از ماجرا را بیشتر توسط سکولارها و ملحدان بایستی انجام پذیرد ۰ حمله به اصل حجاب و یا ترویج کتاب ضاله سلمان رشدی نمونه بارز این جریان است۰

🔶اما یک صورت مسئله قدر مشترک این دو طیف برانداز است و آن القای این شبهه است که سنت دیرپای اسلامی هرگز نمی تواند در متن زندگی مدرن امروزی حضور جدی و فعال و تعیین کننده داشته باشد ؛ علت مخالفت و موضع گیری شدید این افراد نسبت به بحث وقوع تمدن اسلامی در گذشته و برقراری تمدن نوین اسلامی در آینده ریشه در این فرضیه و ذهنیت خاص دارد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید