خواب انگلیسی (اندر حیله های روباه پیر – از استعمار کهنه تا استعمار فرانو )

به بهانه سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران

به گزارش گاردین، جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، در دیدار دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷/ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تکرار فاجعه جنگ اول جهانی را برای ایران محتمل دانست. هانت بدینسان تلویحاً ایران را تهدید کرد۰
آنچه از خط تبلیغی انگلیسی ها اعم از بی بی سی و مطبوعات آن کشور و سخن وزیر خارجه شان بر می آید ، تا همین جا متضمن چند نکته و تحول مهم است :
۱ – اعتراف به قحطی بزرگ یک صد سال قبل ؛ مطلبی که تاکنون سعی می کردند در لا به لای وقایع تاریخی متنوع و کم ارزش دیگر ابعاد فاجعه آمیز آن را پنهان کنند ۰
۲ – انگلیسی ها  وقتی دانستند  اصل واقعه قحطی را دیگر نمیتوانند انکار کنند ، قسمتی از آن را تحریف کرده و آن قسمت تحریف شده حذف نقش مستقیم امپراطوری بی رحم و متجاوز انگلیسی در این نسل کشی بزرگ قرن است ۰
۳ – اما اینکه چرا این مطلب تحریف شده و واقعه تلخ را علیرغم همه خطرات طرح دوباره اش ( بازیابی حافظه تاریخی ایرانیان ) باز امروز مطرح می کنند ، بخاطر ترساندن مردم از تحریم های امریکایی ها به وسیله ارجاع ناقص به یکی از صحنه های دردناک گذشته و استناد تاریخی بخشیدن برای تحقق سیاست ارعاب کدخدا است ۰
اما این مصاحبه وزیر انگلیسی یک دم خروس دیگر هم دارد و آن تاکید وی براین نکته است که : “ما قدرت کوچکی در خاورمیانه نیستیم و بازیگر مهمی هستیم” ۰
این قسمت در حقیقت نشان از ضعف طرف انگلیسی و افول قدرت بریتانیای کبیر دارد ۰  ایران امروز ، ایران دوران قاجار نیست ؛ بلکه عصر خمینی را در انقلابی بزرگ تجربه کرده است و ناتوانی اردوگاه غربی در به زانو درآوردن و محاصره کشورهایی به مراتب کوچکتر و ضعیف تر مثل یمن ، نشان می دهد ناله روباه پیر از ترس اینکه نادیده گرفته شود از کجا ناشی میشود !!
الحمدالله در زمانی زندگی می کنیم که بخاطر حماقت کدخدا ، در عصر  استعمار فرانو یکی از حیله های استعمار کهنه بعد از یک صد سال آشکار شد ، حافظه تاریخی ما دوباره قوت گرفت و در کنار آن ضعف و حقارت استعمار غرب دوباره آشکار گردید۰
فقط یک مطلب مهم باقی می ماند و آنهم این است که :
دیپلمات ها و سیاستمداران مان هم از تاریخ درست عبرت بگیرند ۰

فاعتبروا یا اولی الابصار

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید