درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران دوره دکترای علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی – پژوهشگاه علوم انسانی – اردیبهشت ۱۴۰۲ ✅دکتر موسی نجفی : 🔴ما باید بین متون کلاسیک و ابعاد و مباحث اندیشه سیاسی در اسلام با برخی معضلات و مسائل روز سیاسی مان ارتباط برقرار نماییم کلیات و اصول اندیشه سیاسی در اسلام با محوریت عدالت در حرکت است و قطب و دال مرکزی اندیشه سیاسی در غرب با محوریت بحث آزادی به جلو می رود ؛ این مطلب یعنی دو شاخص،متفاوت برای بررسی یک حوزه مطالعاتی چگونه باید انجام گردد۰ 🔵با این پیش فرض ، کسانی که از شاخص رفراندوم برای حل مسائل سخن می گویند توجه ندارند که برای نقد اندیشه سیاسی در اسلام نمی توانند از یکی از شاخصه های اصلی اندیشه سیاسی غربی به عنوان معیار سنجش محوری استفاده نمایند! به عنوان مثال اگر پیش نماز یک مسجدی مرتکب شرب خمر گردید و از عدالت ساقط شد ، حال اهالی مسجد برای ادامه کار و مشروعیت بخشی به او نمی توانند به انتخابات و رای گیری مومنین مسجدی مراجعه کنند و بگویند برای اقامه جماعت به فرد از عدالت ساقط شده ما انتخابات گذاشتیم

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید