درس دیروز برای سیاست امروز؛چگونه تغییر سران مستکبر می تواند مهم باشد ؟

در زندگی امامان معصوم و دشمن شناسی آنان یک نکته قابل توجه است و آن این است که در زمان امامت یک امام ، گاهی چندین خلیفه در اثر قتل و یا مرگ و یا توطئه جا به جا شده ولی اصل خلافت و جریان باطل سر جایش می ماند۰ نکته اینجاست که هر چند ظلم و فشار با تعویض یک خلیفه همچنان باقی می ماند ، اما نفس این تغییر اشخاص ، خودش می توانست تا مدتی ولو کوتاه فضای مناسبی برای جبهه حق ایجاد نماید و ائمه علیهم السلام و شیعیان در این مواقع می توانستند برخی انسدادهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را کم و یا بی اثر نمایند.

شاهد مثال این سخن مرگ هارون و اختلاف امین و مامون عباسی است که یک دوره کوتاه و موثری برای بسط ید شیعیان ایجاد نمود ۰ نمونه تاریخی دیگر تغییر نظام اموی به دولت عباسی است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از خلاء قدرت و تغییر مردان سیاست، بهره و استفاده زیادی به نفع اسلام و تشیع بردند ۰

این صورت مسئله در تاریخ معاصر هم دیده می شود ؛ چنانکه در رفتن رضاخان و آمدن پسرش،محمدرضا هر چند اساس پادشاهی فاسد پهلوی تغییر ننمود ولی تا مدتها جریان مذهبی و حتی مخالفین سیاسی پهلوی ها توانستند از این تغییر اشخاص غالبا ناصالح استفاده و به بازسازی خود بپردازند.

شاید رمز این فضاسازی و اثر بخشی تغییر اشخاص (ولو کوتاه و موقت) این باشد که گاهی در بزنگاه تغییر سران ، افراد و سلیقه ها ، منافع شان تعارض و تداخل و تلاقی پیدا می کند و این مسئله تا مدتها آنها را به خودشان مشغول نموده و برنامه های فشار و آزار تا مدتی به تاخیر می افتد.

این صورت مسئله و قاعده حکومتی می تواند در تغییراتی از جنس تغییر روسای جمهوری در امریکا و هر جای دیگری قابل بررسی باشد و چنانچه برنامه ریزان استرتژیک و اجرایی کشور افرادی مستقل و عمیق و بصیر باشند ، می توانند از این رهگذر ، رخنه ( و نه وابستگی و دلخوش نمودن ) در سیاست های شیطانی دشمن ایجاد نمایند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید