درس دیروز برای سیاست امروز

شاید یکی از دلایلی که امام امیر المومنین علی علیه السلام در شورش علیه عثمان شرکت مستقیم ننمودند و حتی محاصره خانه او را هم شکسته ، برایش آب بردند ، شفاف نمودن فضای تیره و مرزبندی با جریانهای فرصت طلب بود ؛ البته در جبهه مقابل برای باند فاسد اموی تاریخ مصرف خلیفه تمام شده بود و نیاز به “پیراهن خونین” خلیفه از وجود زنده خود خلیفه مهمتر گردید ۰
جریانهای سیاسی ناسالم برای بقا و فرار از پاسخگویی معمولا به حربه مظلوم نمایی روی می آورند و معمولا هم در این شرایط بهترین قربانی کسی است که بیشترین خدمت را به آنها کرده است !!

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید