در تبدیل «تمدّن» به «فرهنگ» به علوم انسانی نیاز است

رئیس پژوهشگاه کم‌توجهی برخی مسئولان کشور و نادیده‌انگاشتن نقش و اهمیت علوم انسانی در شکل‌گیری تمدن یک کشور را آسیبی اساسی به جامعه دانست و شرح داد: در تبدیل «تمدّن» به «فرهنگ» به علوم انسانی نیاز است و در علوم انسانی، اساس شکل‌گیری تمدّنی است که به فرهنگ یک کشور تبدیل می‌شود. وی بر لزوم فعال‌تر شدن اندیشمندان و علمای علوم انسانی و چابک‌سازی آن در مسیر پیشرفت، تعالی و ارتقاء شأن و منزلت کشور تأکید کرد.
دکتر نجفی نقش‌آفرینی و برنامه‌ریزی مراکز پژوهشی نظیر پژوهشگاه در افزایش کیفیت مباحث علوم انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه پژوهشگاه در جهت هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشکده‌ها و مراکز آن و دوری کردن از فعالیت‌های جزیره‌ای را برای تحقق این امر و تغییر نگاه مسئولین به علوم انسانی مهم تلقی کرد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید