در خصوص تعطیلی شنبه‌

دکتر موسی نجفی : “آسیب هویتی ” به فرهنگ عمومی یک کشور به مراتب مخرب تر و خطرناک تر از آسیب و “ضرر اقتصادی” ادعایی از سوی کسانی است که تعطیلی شنبه را مطرح کرده اند . سیاستمدارانی که از تاریخ عبرت نمی گیرند مجبور به تکرار تاریخ خواهند شد .

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید