دوره روایت ایران

🔰دوره روایت ایران – آبعلی – ۵ اسفند ۱۴۰۱ ✅دکتر موسی نجفی: اگر وقایع مهم تاریخ ایران را درست بفهیم و شاخصه ها و اصول آن را تحقیق نماییم خواهیم دید که ماهیت وقایع تاثیرگذار تاریخی با حوادث تلخ اخیر در کشورمان شباهتی ندارند و این حوادث نمی توانند امتداد تاریخی مهمی داشته باشند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید