دکتر موسی نجفی در جلسه هیات امنای بنیاد ایران شناسی

دکتر موسی نجفی در جلسه هیات امنای بنیاد ایران شناسی – ریاست جمهوری – اسفند ۱۴۰۱ : ✅ما گاهی با تاریخ و مفاهیم مان برای ایران صحبت می کنیم ، گاهی برای جهان اسلام سخن می گوییم و گاهی برای جهان حرف می زنیم ؛ تمدن داشتن یعنی جهانی فکر کردن و جهانی سخن گفتن۰ 🔴انقلاب اسلامی ایران هر چند زادگاه و محل رشد و بالندگیش ایران عزیز است ، ولی ابعاد جهانی و بین المللی آن نوید تمدنی جدید را می دهد ؛ از این منظر مانند انقلاب کبیر فرانسه که علیرغم جهانی بودن ، نام ملت فرانسه را از مرزهای جعرافیایی آن کشور بسیار فراتر مطرح نمود۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید