دکتر موسی نجفی در نشست بسیج دانشجویی استان لرستان

🔰دکتر موسی نجفی در نشست بسیج دانشجویی استان لرستان – ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ 🔵جریان استعمار را در روزهایی مثل ۲۸ مرداد بهتر می توان تحلیل نمود۰ 🔴نسبت استعمار شناسی با استعمار ستیزی و استعمار ستایی

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید