دکتر نجفی در مصاحبه با روزنامه ایران دیلی

رییسی در برابر بیدادگران جهانی، از هویت ایرانیان حفاظت کرد. ✅مطالعات استعمارشناسی ایرانی در پی فهم واکنش‌های تاریخی ملت ایران در برابر استعمارگران است. دکتر موسی نجفی، استاد تمام علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رییس این مجموعه کم‌نظیر در علوم انسانی است. یکی از مهمترین طرح‌های وی مطالعات استعمارشناسی ایرانی است که منظر جدیدی به شناخت استعمار و تاثیرات آن در گستره جغرافیایی و سیاسی ایران ارائه می‌دهد. دکتر نجفی، از رهگذر آثار برجسته‌ای مانند فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما، مشروطه‌شناسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، دستاورهای بی‌بدیلی برای مبانی اندیشگانی انقلاب اسلامی فراهم آورده است. در این گفتگو، موسی نجفی، به توضیح جایگاه بنیادی هویت ایرانی و تشیع که در هویت پویای مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته می‌پردازد. ???? مشروح مصاحبه از اینجا قابل مشاهده می‌باشد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید