دکتر نجفی: مراتب سه گانه اصلاحگری در جامعه اسلامی (صالح و مصلح)

مراتب سه گانه اصلاحگری در جامعه اسلامی (صالح و مصلح)

یک: اصلاح اخلاقی و فردی
دو: اصلاح اجتماعی
سه: اصلاح سیاسی

با این شاخص ، اولین شرط ورود سیاستمداران به میدان اصلاح اجتماعی و فرهنگی و برنامه ریزی سیاسی ، همانا صالح و راستگو بودن و سلامت نفس داشتن و البته دوری از هرگونه فسادی است۰

همانقدر که سیاسیون بی تقوا و بی اخلاق و ناصالح به نظام سیاسی ضربه می زنند ، افراد ساده دل و ظاهرالصلاح که از پیچیدگی فضای سیاست دورند می توانند در اینگونه مواقع مضر و ضربه زننده و آلت دست دشمن باشند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید