روش دشمنی دستگاه تبلیغی بنی امیه با امام حسن(ع)، شایعه پراکنی بود

ششمین نشست از سلسه جلسات بررسی کتاب «حیات فکری-سیاسی امامان شیعه» اثر رسول جعفریان در خانه بیداری اسلامی اصفهان برگزار شد. فصل سوم این کتاب به بررسی ابعاد مختلف حیات فکری و سیاسی امام حسن علیه السلام اشاره می کند.

رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان، در این نشست عنوان کرد: مباحث این  کتاب پختگی خوبی دارد؛ به گونه ای که نویسنده در برخی مباحث فراتر از تاریخ پای می گذارد به نوعی می توان از آن به عنوان «فلسفه تاریخ» یاد کرد.

موسی نجفی با بیان اینکه حضرت علی(ع) در مواجه با عثمان موضع مستقلی داشتند، ادامه داد: خط مستقل ائمه در طول تاریخ مسئله ای نبوده که از سوی حکومت ها پذیرش شده باشد.

 رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه، گفت: دستگاه تبلیغی بنی امیه طی سه مرحله به مخالفت با امام حسن(ع) پرداخت. نخست ایجاد شایعات بسیار زیاد و بی اساس، دوم دور کردن مردم زمانه از امام با شایعه پراکنی و در نهایت تخریب چهره امام با این شایعات.

 رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان با بیان اینکه شایعه و جوسازی در دوران این امام مجتبی(ع) بسیار زیاد بود، تأکید کرد: در تاریخ اسلام حاکمان جور از این دست شایعات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کرده اند.

 وی با بیان اینکه دستگاه تبلیغی بنی امیه سعی در معرفی چهره ای متفاوت از امام حسن(ع) در مقایسه با حضرت علی(ع) داشتند، خاطر نشان کرد: دشمنان سعی می کردند حضرت علی را جنگ طلب و امام حسن را صلح طلب معرفی کنند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: هدف دشمنان این بود که خط ائمه گم شود، آنها در پی این بودند که نشان دهند ائمه در یک خط نیستند؛ به ویژه اینکه بعد از امام حسن(ع)، امام حسین(ع) در مواجهه با بنی امیه دست به قیام زدند.

نجفی اظهار داشت: شایعه سازی ها معمولاً از بخش واقعی آغاز و در ادامه با افراط در جهت گیری ها به شایعه تبدیل می شوند تا همه مردم آن را بپذیرند. در خصوص ماجرای قتل عثمان با وجود ضدیت حضرت علی با عثمان ایشان در قتل خلیفه سوم نقشی نداشتند.

او افزود: در جریان قتل عثمان نیز حضرت موضع مستقل خودشان را داشتند که این استقلال موضوع، مسئله ای نیست که حکومت ها آن را بپذیرند.

رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با بیان اینکه جریان های افراطی مثل خوارج در بزنگاه ها، در یاری رسانی به امام در می مانند، ادامه داد: هر چند خوارج در مقام ضدیت با بنی امیه بودند؛ اما با افراطی گری خط امام را تضعیف می کردند و در واقع بنی امیه نیز از این مسئله بهترین استفاده را می کردند.

رییس خانه بیداری اسلامی در پایان گفت: به نظر بنده، حضور مارکسیست ها در جریان نهضت به دلیل سو استفاده رژیم پهلوی از مبارزه همزمان مارکسیست ها در کنار مبارزین مسلمان نقش تخریبی داشته است.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید