سابقه تلخ خیانت و پیمان شکنی فرانسه در تاریخ تحولات سیاسی ایران

🔰✅ سابقه تلخ خیانت و پیمان شکنی فرانسه در تاریخ تحولات سیاسی ایران ✅🔰

✅در حدود دویست سال قبل ایران در صفحه شطرنج معادلات اروپاییان بین روس و انگلیس و فرانسه موقعیت ویژه ای یافت ؛ از یک طرف روسها تجاوزات ارضی خود را به قفقاز و آذربایجان شروع نموده و از طرف دیگر روباه مکار انگلیسی هم از اجرای مفاد پیمان ایران و انگلیس طفره می رفت؛ این مسائل درست با قدرت نمایی ناپلئون بناپارت در فرانسه مصادف گردید ؛ فرانسه که از یک طرف درگیر جنگ با روسها و از طرفی دشمن انگلیس بود برای ضربه به قلب دشمن انگلیسی که همان هندوستان بود، متوجه ایران گردید و پیمان فین کن اشتاین بین ایران و فرانسه منعقد شد۰
✅اما علت وجودی پیمان فین کن اشتاین( سال ۱۸۰۷م /۱۲۲۲ق ) این بود که فتحعلی شاه که از انگلیس سرخورده شده بود برای درخواست کمک نامه‌ای به ناپلئون بناپارت نوشت و ناپلئون هم نماینده ای به نام میسو ژوبر را به ایران اعزام کرد ۰ پس از باز شدن باب مراوده بین دو کشور و اعزام چند نماینده از سوی فرانسه ، به دستور فتحعلی شاه نماینده ایران، میرزا محمدرضا قزوینی به اردوی ناپلئون اعزام شد و در فین کن اشتاین پیمان با ناپلئون منعقد نمود۰ مفاد این پیمان تاریخی ،فهرست‌وار عبارت است :
۱- ضمانت استقلال ایران ۲- بازگشت ولایت گرجستان به ایران ۳ – اعزام مستشاران نظامی به ایران ۴ – تحریک افغانها علیه هندوستان ۵- قطع رابطه با انگلیس ۶ – کمک به بیرون کردن روسها از ایران۰
✅هدف این پیمان که ظاهرا هم جنبه ضد روسی و ضد انگلیسی توأمان داشته ، اتحاد نظامی و سیاسی ایران و فرانسه بود، ولی با حیله گری فرانسویان صبغه ضد انگلیسی این پیمان در نهایت بیشتر بوده است؛ هدف ناپلئون از این پیمان آن بود که از سه کشور فرانسه و ایران و عثمانی اتحادیه ای علیه انگلیس و روس ایجاد کند ؛ لذا یک هیئت فرانسوی به سرپرستی ژنرال گاردان به ایران فرستاد ؛ هیاتی که خیلی زود با تغییر صفحه شطرنج فرانسه تمام قول وقرارهای آن به باد رفت ، چرا که با برقراری پیمان” تیلسیت” بین روس و فرانسه همه چیز به ضرر ایران گردید ؛ از یک طرف فرانسه واسطه صلح بین روسیه و عثمانی شد و روسیه هم واسطه صلح بین فرانسه و انگلیس گردید ۰ ژنرال گاردن فرانسوی هم هر چند اقداماتی جهت تجهیز ارتش ایران انجام داد ، ولی عملا با دفع الوقت نمودن و خام کردن رجال ایران منتظر فرصتی بود تا از ایران خارج شود و این بهانه جویی هم خیلی زود برایش فراهم شد و با آمدن نماینده انگلیس به ایران این کارشناس ارشد نظامی فرانسوی در حساس ترین موقعیت جنگی ، ایران را در برابر روسها تنها گذاشت ۰
✅هر چند در شکست ایران از روسیه و انعقاد پیمان ننگین گلستان ، خیانت انگلیس آشکارتر است ولی زمینه این خیانت ،خنجری بود که فرانسه ناپلئون بناپارتی از پشت به ایران زد ۰ با قرارداد گلستان و ترکمانچای سرزمین های آباد ایران در دویست سال قبل از دست مان رفت تا تاوان ساده لوحی گذشتگان و عبرت آموزی ما باشد تا امروز دیگر به فرانسوی و انگلیسی و آلمانی جماعت و هیچ بیگانه ای اعتماد نکنیم

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید