سلسله نشست‌های تأملات تمدنی

سلسله نشست‌های تأملات تمدنی ۱️⃣ نشست ششم: ✅نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن‌گذشته اسلامی ?دکتر موسی نجفی : ?تفاوت سطح نظریه با فلسفه یک وقت ما از نظریه تمدن اسلامی صحبت می کنیم و یک وقت از فلسفه تمدن اسلامی سخن می گوییم ؛ ظاهرا نظریه انقلاب یا تمدن، ناظر و بر امده از بحران است ولی فلسفه انقلاب و تمدن به طور ریشه ای تر با موضوع برخورد می کند۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید