سلسله نشست‌های تأملات تمدنی

سلسله نشست‌های تأملات تمدنی ۱️⃣ نشست ششم: ✅نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن‌گذشته اسلامی ?دکتر موسی نجفی : ?رفت و برگشت بین گذشته و آینده به ما نشان می دهد که در چه نقطه ای هستیم و از نظریه های مارکسیستی و یا لیبرال در تحلیل کلان روایت ها دور می شویم۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید