شبکه یک سیما – برنامه فراز – ۲۰ تیر ۱۴۰۲

شبکه یک سیما – برنامه فراز – ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ✅دکتر موسی نجفی : قرارداد نفت در دوره رضاخان یکی از اسناد بزرگ خیانت وی به منافع ملی ایران است

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید