شبکه یک سیما – برنامه فراز – ۲۰ تیر ۱۴۰۲

شبکه یک سیما – برنامه فراز – ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ✅دکتر موسی نجفی : نهضت ها و حرکت هایی مثل مسجد گوهر شاد به قدری نفرت از پهلوی را بالا برده بود که در شهریور ۲۰ انگلیس ها هم متوجه شدند او هیچ جای پایی در کشور ندارد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید