شبکه یک سیما – برنامه فراز

شبکه یک سیما – برنامه فراز – ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ✅دکتر موسی نجفی : خصلت دیکتاتوری رضاخانی این بوده که هیچ آدم باارزشی را برای بعد از خودش،زنده نمی گذاشت۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید