ضعف مدنیت باعث قبیله گرایی می شود/ تفاوت کردهای ایران و عراق

موسی نجفی در پنجمین نشست از سلسه جلسات بررسی کتاب «حیات فکری-سیاسی امامان شیعه» اظهار داشت: مدنیت ضعیف طبیعتاً طایفه و قبیله گرایی را به همراه دارد.

بررسی فصل دوم این کتاب به حیات فکری و سیاسی حضرت علی علیه السلام اشاره دارد. رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان، در خصوص تشریح این فصل از کتاب با بیان اینکه بحران ها بروز اندیشه های افراطی را در پی دارد، اظهار داشت: هر چند در کشور مشکلاتی وجود دارد، اما بحران نداریم و به همین دلیل در ایران شاهد بروز و رشد اندیشه های افراطی نیستیم.

موسی نجفی به پیدایش خوارج اشاره و عنوان کرد: خوارج در جبهه حضرت علی به این دلیل آزاد اندیشی حضرت علی شکل گرفت؛ در حالی که معاویه در اردوگاه خود به هیچ عنوان به آزاد اندیشی اعتقادی نداشت و هر اندیشه ای را سرکوب می کرد.  نجفی با بیان اینکه خوارج در تعریف کفر و گناه سختگیری و افراط داشتند، تاکید کرد: خوارج در تعریف و مصداق گناه و کفر نیز به شدت افراط داشتند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خوارج به خوارج نظامی محدود نمی شود، گفت: برای خوارج در آن زمان می توان خوارج فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در نظر گرفت.

نجفی به ظاهر بینی خوارج نسبت به قرآن نیز اشاره و خاطر نشان کرد: برخاستن خوارج از قبائل بدوی نیز یکی از دلایل بروز و گسترش خوارج در آن دوران بوده است. رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه تاکید کرد: مدنیت ضعیف طبیعتاً طایفه و قبیله گرایی را به همراه دارد.

رییس خانه بیداری اسلامی اصفهان در همین خصوص افزود: در عراق به دلیل ضعف مدنیت، قبیله گرایی پر رنگ بوده است.

وی ضمن اشاره به اینکه همچنان قبیله گرایی در عراق به دلیل ضعف مدنیت وجود دارد، اظهار داشت: در کشور به دلیل قوت مدنیت و ملیت قبیله گرایی موضوعیت ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد: تفاوت کنونی کردهای ایرانی با کردهای عراق به بحث هویت ایرانی بر می گردد که کردهای کشور هویت ایرانی دارند.

نجفی افزود: برای مثال کردهای ایرانی عزاداری عاشورا برگزار می کنند؛ در حالی این که این موضوع در کردهای عراق موضوعیت ندارد. رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عنوان کرد: قدرت تمدن حداکثری در این است که فرهنگ آزاد باشد.   

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید