عبرت از دیروز برای بصیرت امروز

عبرت از دیروز برای بصیرت امروز

✅موسی نجفی: اتحاد علما در مشروطه راهبردی و اختلافات آنها تاکتیکی بود. دشمن گاهی در اثر عدم بصیرت و و ضعف هوشیاری جبهه مقابل کاری می کند که این اختلاف تاکتیکی به‌ نوعی راهبردی به نظر برسد و بر عکس آن نقاط مشترک راهبردی کم رنگ شده و یا درست دیده نشده و یا محو گردد. نتیجه این معرکه و بی بصیرتی این می شود که تا دوستان مشغول جنگ خانگی هستند ، دشمن یک قدم اساسی جلو آمده است ؛ یک قدمی که به راحتی خسارتش قابل جبران نیست.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید