فارسی را پاس بداریم

✅در یکی از خطوط هواپیمای ایرانی ، پذیرایی با مذاق غذایی ایرانی و تولید داخل با مصرف داخلی و غیر صادراتی انجام می شود ؛ ولی تمام بسته بندی با حروف غیر فارسی ! صورت می گیرد و حتی دو زبانه هم نیست ! ????اینکه فارسی را پاس بداریم ، همزمان با فرهنگ سازی در جامعه ، باید در نهادها و شعب منتسب به دولت و نظام بیشتر رعایت گردد . پاسداشت اجزای اصلی هویت به عهده همه از صدر تا ذیل است . بی توجهی به این امور و حتی حساس نبودن در این جزئیات در کنار برخی تسامح و اباحه گری های فرهنگی بر روی هم توعی هویت زدایی در سایه را ایجاد می نماید که جبران آن بعدا بسیار هزینه ساز خواهد شد . بقول سعدی شیرازی : سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

 
انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید