فهرست اجمالی کتب دکتر موسی نجفی

✅ “فلسفه تحول تاریخ” در شرق و غرب تمدن اسلامی: روش استنباط عقلانیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن‌خلدونی با بسط حکمت نوصدرایی ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی – نویسنده: علیرضا جوادزاده قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ بصیرت تاریخی: اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران ناشر:آرما پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ بصیرت تاریخی: اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران ناشر: پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰ تاریخ معاصر ایران ناشر: پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۱۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۵۰۰۰ اندیشه تحریم و خودباوری: تحلیل متون و اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی (موج چهارم بیداری اسلامی) ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ تاریخ معاصر ایران(آرما) * ناشر:آرما پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰ تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی ج۳،نجفی،پروهشگاه علوم انسانی ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی ج۱،نجفی،پروهشگاه علوم انسانی ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ بنیاد فلسفه سیاسی در ایران – عصر مشروطیت ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی : موج چهارم بیداری اسلامی ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ت‍ع‍ام‍ل‌ دی‍ان‍ت‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌‏‫ ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: – نویسنده: موسی نجفی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰

 

خرید کتاب‌های دکتر موسی نجفی با تخفیف نمایشگاهی و ارسال رایگان https://book.icfi.ir/book?title=&publisher=&distributor=&author=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C&subject=&issueYear=&edition=&isbn=&bookLang=&bookType=

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید