قدسیت زدایی از نهضتها مهمترین عامل شکست ، توقف ، انحطاط و یا انحراف آنهاست

دکتر موسی نجفی : ✅قدسیت زدایی از نهضتها مهمترین عامل شکست ، توقف ، انحطاط و یا انحراف آنهاست ؛ از این جهت اصلی ترین عامل شکست مشروطه همانا “عرفی سازی” یک نهضت مقدس بود ؛ در صدر اسلام هم در حقیقت (خلافت ) عرفی سازی جریان قدسی (امامت ) بوده است ۰در غرب مدرن بزرگترین مشخصه سکولاریسم ، قدسیت زدایی از کل عالم و جامعه بشری است ۰ راهبرد اصلی انقلاب اسلامی و بزرگترین مواجهه اش با جوهره تمدن غرب تقابل با این روند نامقدس سازی است ؛ تقابلی که آینده اش جنگ تمدنهاست ولی ماهیت آن ، منازعه تمدن مقدس با تمدن نامقدس است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید