مراسم یاد بود هفتمین روز در گذشت دکتر کریم مجتهدی

مراسم یاد بود هفتمین روز در گذشت دکتر کریم مجتهدی دوشنبه ۲ بهمن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – سالن تمدن

سخنرانی افتتاحیه دکتر موسی نجفی :

حساسیت ها و تعصبات مثبت دکتر کریم مجتهدی

چرا یک استاد برجسته غرب شناس،تحصیلکرده سوربن این طور نسبت به مفاخر ملی و سنن مذهبی خود حساسیت و تعصب داشت

چگونه جاده یک طرفه و تحقیر آمیز شرق شناسی به مسیر دو طرفه و مساوی و عزتمند غرب شناسی مبدل می گردد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید