معاهده ترکمانچای

دکتر موسی نجفی : ✅یک مقام سیاسی دولت قبلی قریب به مضمون گفته است که با معاهده ترکمانچای لااقل استقلال بخشی از خاک ایران حفظ گردید !! ?این توجیه ناموجه تاریخی مثل این است که در اثر غفلت و سستی صاحب خانه ، دزدی مِسلح وارد خانه ما شود و بگوید یا تو و اهل خانه ات را می کشم و یا همه اموال خانه را به غارت می برم ؛ آن گاه صبح روز بعد با خانه غارت شده به اهل محل افتخار نماییم که هر چند خانه مان را غارت کردند اما افتخار می کنیم که ما را نکشتند! ۰ ? دعوا بر سر این است که در اثر بی تدبیری و حماقت و یا حتی خیانت ، چرا باید دزد به خانه بیاید تا ما بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم۰ روایت نمودن ماجراهای تاریخی از وسط، و آخر وقایع، نتیجه ای جز نفهمیدن تاریخ و بدتر از آن درس نگرفتن از تاریخ نخواهد داشت ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید