نشست تخصصی “انگاره تعالی انقلاب اسلامی” در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی،  نشست تخصصی “انگاره تعالی انقلاب اسلامی” برگزار شد  رئیس پژوهشکده فرهنگ، انقلاب و تمدن اسلامی در این نشست که ظهر امروز، ۳۰ اردیبشهت‌ماه، در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان کرد: اندیشه تعالی نوعی زاویه نگاه به تحولات ایران است. وی با بیان اینکه، هویت ملی، تجدد، تمدن و انقلاب اسلامی بیشترین تاثیر را در اندیشه تعالی دارند، افزود: با توجه به اینکه اندیشه تعالی هم به موضوع تحولات پرداخته است و هم فلسفه تبدیل را بررسی می‌کند، شروع و مقدمات آن تا حدود زیادی بر اساس اصول “فلسفه تاریخ” است.  دکتر موسی نجفی، تصریح کرد: اندیشه ترقی از فلسفه تاریخ آغاز می‌شود، به سایر رشته‌های مرتبط سرایت می‌کند و کلیت آن به صورت نگاهی از بالا در تاریخ و سیاست و سایر علوم مرتبط با تحولات، ساری و جاری می‌شود از این رو اندیشه تعالی از نظر جایگاه و نقشی که ایفا می‌کند تفاوتی با اندیشه ترقی رایج در این رشته‌ها ندارد و تفاوت فقط در منطق و شاخص‌های محتوایی اندیشه تعالی و اندیشه ترقی است که این امر از همان مباحث ریشه‌ای در فلسفه تاریخ است.???? وی خاطر نشان کرد: اندیشه تعالی یک کلان روایت است درست مانند اندیشه ترقی که آن هم یک کلان روایت مهم است. این کلان روایت‌ها هر چند از نظر محتوایی با هم متفاوت هستند، ولی از لحاظ ساختاری به روایتهایی کوچک‌تر وابسته هستند. این روایت‌های کوچک‌تر، همان تجدد، تمدن، هویت و انقلاب است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ، انقلاب و تمدن اسلامی، در ادامه با اشاره به اینکه رابطه‌ای بین تمدن، تجدد و انقلاب وجود دارد، گفت: وقتی از تجدد ملی در برابر تجدد ظلی سخن می‌گوییم این مسئله با نظر هویت ذاتی ارتباط دارد و هر دو می‌توانند از اجزای نظریه انقلاب باشند و یا بر عکس.
به گفته وی، برای استفاده از منطق اندیشه تعالی و به کارگیری آن در موضوعات مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی، باید به مباحث عمیق‌تر و حوزه‌های فکری دیگر نیز اشاره کرد، از این منظر به کارگیری این منطق می‌تواند در تحلیل تاریخ تحولات اسلامی و بررسی سیر تمدن اسلامی، نظر علمی ابراز نماید و نوعی نسبت صحیح و درست بین گذشته و حال و آینده برقرار ‌کند.
نجفی اضافه کرد: این استقلال و اجتهاد منطق تعالی در فهم ماهیت تمدن اسلامی و تحولات فکری و سیاسی اسلامی و یا ایرانی مهمترین و اولین دستاوردش شناخت واقعی وضعیت‌امروز ما در سیر تحولات چند صد ساله خواهد بود، شناختی که آینده‌پژوهی سخت به آن وابسته است.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید