نظریه “تشیّع علوی و صفویِ” دکتر شریعتی، دوگانه کاذب و انحرافی است

نظریه “تشیّع علوی و صفویِ” دکتر شریعتی، دوگانه کاذب و انحرافی است. ?دکتر موسی نجفی (رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)? ? برداشت انتقادی دکتر شریعتی از سیره علامه مجلسی (ره) فاقد عیار هویتی و بینش تمدنی است ▪️تلاش علمی و اجتماعی علامه مجلسی در تدوین بحا‌رالانوار میتواند بسط فرهنگ شیعی یا همان نشانه تمدن عظیم اسلامی باشد ۰ ▪️برداشت انتقادی مرحوم دکتر علی شریعتی از سیره علامه مجلسی فاقد عیار هویتی و بینش تمدنی بوده است و با واقعیات تاریخی منطبق نمی باشد؛ چرا که شریعتی “هویت انقلابی” را اصیل تر از “انقلاب هویتی” دانسته ، لذا با طرح انحرافی و دوگانه سازی کاذب تشیع علوی با تشیع صفوی نتوانست جایگاه تاریخی والای آن مرد بزرگ را درست درک و تبیین نماید ۰ ▪️امروز در دهه پنجم انقلاب اسلامی و در جریان بسط فرهنگی و معارفی تمدن اسلامی شیعی ذیل نظریه انقلاب هویتی و اصالت هویتی شیعه برای ایران ، علامه مجلسی از ریشه و مفاخر این جریان عظیم فکری محسوب می گردد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید