نقش،حوزه قم در تحولات سیاسی سده اخیر ایران

دکتر موسی نجفی در نشست نقش،حوزه قم در تحولات سیاسی سده اخیر ایران -۱۰ آذر ۱۴۰۱ قم – موسسه امام خمینی ✅یکی از نشانه های تغییر طبیعی نظام سیاسی ظاهر شدن نشانه های انحطاط و زوال است از این علائم می توان از دروغ و اسراف و تبعیض و بی قانونی و بی ارزشی اصول و بی اخلاقی و ۰۰۰ نام برد ۰ ?این عوامل ابتدا از رهبر و یا رهبران و مدیران ارشد شروع شده و به جامعه سرایت می کند ۰ با توجه به این شاخص ها ، رهبری عزیز ایران و سپس مسئولین اصلی در چنین وضعیتی قرار ندارند و بر عکس این نشانه ها در براندازان و مخالفین وابسته به اجانب و شبکه های مجازی خارجی به عیان دیده می شود ۰ ?لذا می توان از نظر فلسفه سیاسی و قوانین تاریخ تحولات نتیجه گرفت که جامعه ایران در شرایط براندازانه یک انقلاب ملی قرار نداشته و نوعی شبه کودتای فرهنگی مهندسی شده قصد موج سواری از برخی مشکلات عادی و طبیعی را دارد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید