نقش اسطوره های ملی در بازسازی هویت

دکتر موسی نجفی : نقش قهرمانان و نماده و اسطوره ها در روحیات و حیات ملی یک کشور و جایگاه هر یک از آنان اسطوره هایی که به بازسازی هویت ملی کمک می کنند چگونه احساس خود تحقیری یک ملت را از بین می برند ؟ امام خمینی از جمله شخصیت هایی است که به صورت اسطوره گونه با هویت ملی ایرانیان پیوند خورده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید