نقش خواص با بصیرت در نقطه زنی انتخاب درست

نقش خواص با بصیرت در نقطه زنی انتخاب درست ✅دکتر موسی نجفی: قیام علیه مظالم باند فاسد اموی در سال ۳۵ هجری در ابتدا دارای جهت عمیق و متمرکز و بصیرت زایی نبود ولی از این متزل تا منزلی که باید از آن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نتیجه گردد راه طولانی بصیرت را لازم داشت؛ درست در همین لحظه تاریخی بود که خواص با یصیرت همچون مالک اشتر نخعی و عمار یاسر و محمد بن ابی بکر کار ناتمام قیام را به نقطه مطلوب رسانده و نگذاشتند مردم به سمت طلحه و زبیر که تشنه ریاست و خلافت بودند تغییر جهت دهند . و در نهایت خورشید امامت علی علیه السلام به بهانه خلافت او آشکارتر گردید .

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید