نو لیبرالیسم و جامعه جهانی

موسی نجفی : ✅وقتی بازار معبود انسانهای،ساکن جامعه جهانی باشد نو لیبرالیسم دیگر یک علم تنها نیست بلکه نوعی ایدئولوژی هدایت گر بشری خواهد بود که خود را تا حد جانشینی مذهب بالا می برد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید