همایش انقلاب اسلامی و تحول علوم اسلامی و انسانی – مشهد مقدس – دانشگاه علوم اسلامی رضوی – اسفند ۱۴۰۱ 

?همایش انقلاب اسلامی و تحول علوم اسلامی و انسانی – مشهد مقدس – دانشگاه علوم اسلامی رضوی – اسفند ۱۴۰۱

 

✅ سخنرانی دکتر موسی نجفی با عنوان :

انقلاب اسلامی و ایده تحول فلسفه تاریخ شیعی

 

?تاریخ علم در تمدن شرق و غرب عالم اسلامی

فلسفه و فلسفه مدنی و فلسفه تاریخ

تاثیرات اجتماعی و موسسین و شارحان

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید