همایش ملی شیخ شهید ، فقیه تهران و دیده بان ایران

سمینار بزرگداشت شیخ فضل الله نوری ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همایش ملی شیخ شهید ، فقیه تهران و دیده بان ایران ✅سخنرانی دکتر موسی نجفی : 🔴نسبت شیخ فضل الله با دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران 🔶چرا نهضت مشروطیت در مرحله نظام مشروطه متوقف شده و به تمدن اسلامی نرسید ؟ 🔷در مرحله تکاملی نهضت از هویت انقلابی به انقلاب هویتی در مشروطیت ، نقش نظریه مشروطه مشروعه چگونه ارزیابی می گردد؟

🔴نسبت شیخ فضل الله با دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران 🔶سه بعد از شخصیت و ارزش های تاریخی شیخ فضل الله نوری

نسبت شیخ فضل الله با دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران 🔶ماجرای فکری و نظری مشروطه همین ماجرای فکری امروز ما هم هست 🔷مشروطه مثل امروز تلاقی بیداری اسلامی با نوگرایی غربی است ؛ غلبه و تصرف بیداری اسلامی به نوگرایی غربی یعنی هویت ملی و غلبه دومی بر اولی یعنی بحران هویت

نسبت شیخ فضل الله با دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران 🔶شیخ شهید یک آفت مهم نهضت را به درستی درک کرده بود و آن همانا نداشتن طرح و برنامه برای آینده جامعه است ۰

 

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید