وقتی دشمن صورت مسئله پیچیده و سنگینی در مقابل شما می گذرد

دکتر موسی نجفی : ✅وقتی دشمن صورت مسئله پیچیده و سنگینی در مقابل شما می گذرد ، در مقابل ساده کردن مسئله و پاسخ سطحی می تواند در جهت خواست خصم باشد؛ یکی از این شگردها برای مخدوش کردن ذهن عامه مردم و بخصوص جوانان همانا القای افراطی و غیر منطقی و بی تدبیری و سطحی و تکراری نشان دادن مبانی فکری طرفداران اصیل انقلاب اسلامی است۰ ????بهترین پاسخ در اینگونه موارد نادیده گرفتن صورت مسئله تحمیلی و یا در دام پاسخ به آن نیست ، بلکه طرح صورت مسئله جدید و فضا سازی با مولفه های خودی است ؛ این روش و منش در حقیقت آشکار کننده “منطق برتر” بدون حاشیه پردازی های کاذب می گردد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید