پرسش یکی از مخاطبین محترم

پرسش یکی از مخاطبین محترم ✅سلام وقت بخیر طاعات قبول برخی با استناد به حرمت نگه داشتن مردم نسبت به ماه رمضان قبل و اهتمام جدی مردم نسبت به روزه داری در قبل از اتقلاب و مقایسه آن با بعد از انقلاب این نتیجه رو میگیرند که مردم در آن دوران متدین تر بودند، لطفا به این شبهه پاسخ بدهید. لازم به ذکر است که در این باره عکس هایی از زمان قاجار تا زمان پهلوی مبنی بر متدین تر بودن مردم در آن دوران هم موجود است. با تشکر 🔴جواب: 🔵نجفی : ✅با تشکر از طرح پرسشی که کم و بیش،در محافل و جلسات گفته می شود ؛ آنچه می توان در پاسخ عنوان نمود توجه به این نکته است که آن زمان نخوردن روزه از طرف مومنین توی چشم می آمد ، چون جامعه در سطح وسیع جامعه مومنانه نبود ولی حالا روزه خوردن برخی بیشتر به چشم می آید چون جامعه در سطح وسیع دینی تر شده است و مانند پارچه سفیدی است که کوچکترین لکه سیاه روی آن خودنمایی و انعکاس نامطلوب دارد ۰ توجه به این نکته ضروری است که در زمانی که شراب فروشی و کاباره و مراکز فساد در سطح وسیعی در جامعه علنی و رایج بود ، بخش مذهبی جامعه و یا انعکاس یک حرکت مومنانه مثل روزه دار بودن جلوه خاصی می توانست داشته باشد ؛ اما در جامعه امروز که شراب و فساد رسمی وجود ندارد و دین امکان حضور در ابعاد مختلف را می تواند داشته باشد ، اجرای یک حکم شرعی شاید به تنهایی جلوه ویژه ای نداشته باشد ۰ در حقیقت ما در این تطبیق یک مکان را در دو زمان و زمانه متفاوت ارزیابی می کنیم و برخی شاخص های ما هر چند در مواردی در این نیم قرن گذشته می تواند ثابت بوده و تفاوتی نکرده باشد ، ولی بسیاری از عوامل و وسایل امروزه به راحتی در دسترس جوانان و اقشار آسیب پذیر فرهنگی وجود دارد که در زمان گذشته اصلا فراهم نبود ۰ فضای مجازی یک نمونه از این موارد است و یا حتی خود موبایل و رشد فزاینده ارتباطات و انفجار اطلاعات جور وا جور همگی از سطح گسترده نوعی شبیخون و یا سرگشتگی فرهنگی و بحران هویتی حکایت دارد ۰ البته امکانات و ابتکارات در این طرف قضیه هم زیادتر شده است ۰ نکته دیگر اینکه اگر چه قبح عملی روزه خواری در مواقعی ریخته شده است ولی قبح نظری آن همچنان پا بر جا بوده و در اغلب موارد به عنوان یک عمل ناشایست به آن نگریسته می شود ۰ آخرین مطلبی که در این رابطه بایستی مد نظر قرار داد این است که رشد تکنیک و روند مدرنیزاسیون در ایران در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی به هیچ وجه با قبل از انقلاب قابل مقایسه نبوده و نیست ۰ بی برنامگی در اخذ تجدد عوارض و مشکلات خاص خودش،را دارا می باشد ۰ موفق باشید۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید