چطور و چگونه مطالعه و تفکر در روایت های تاریخی برای ما بصیرت ایجاد می کند ؟

دکتر موسی نجفی: 🔴چطور و چگونه مطالعه و تفکر در روایت های تاریخی برای ما بصیرت ایجاد می کند ؟ 🔵تعمق در برخی نقل ها و شنیده ها و مطالب دوره جوانی در دهه های بعدی زندگی ممکن است معنای تازه و عمیق و رهگشایی در زندگی انسان ایجاد نماید۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید