کتاب فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما

کتاب حاضر نگاهی به گذشته دارد و افقی را برای آینده ترسیم می کند؛ حاصل این تامل بین گذشته و حال و آینده نوعی “نظریه پیوستگی” در برابر “گسستگی عالم مدرن” در برابر جامعه ایرانی است. صورت دیگر این مسئله همان بحث هویت و بحران هویت است که از مهمترین مسائل ایران معاصر است
فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما ، در چهل سالگی انقلاب به افق و مراحل نظام و تمدن اسلامی که ظرفیت عظیمی را برای ملت ایران نمودار کرده ، تامل نموده و این صورت مسئله را در ابعاد و مختصات دهه پنجم مورد واکاوی و بحث علمی قرار می دهد.
کتاب حاضر نگاهی به گذشته دارد و افقی را برای آینده ترسیم می کند؛ حاصل این تامل بین گذشته و حال و آینده نوعی “نظریه پیوستگی” در برابر “گسستگی عالم مدرن” در برابر جامعه ایرانی است. صورت دیگر این مسئله همان بحث هویت و بحران هویت است که از مهمترین مسائل ایران معاصر است.
زاویه دیگری که می توان این مسائل را در افق آن دید بحث “منازعه ایده ها” یا رقابت تمدن هاست. مجموعه این مباحث از جمله ریشه دارترین موضوعاتی است که می توان در سطح نظری و فکری و معرفتی به آنها پرداخت و در سایه آن مسائل جزئی دیگر را بهتر طراحی و حتی پاسخ داد.
کتاب حاضر از مباحث و مصاحبه ها و نوشته ها و در نهایت پرسش و پاسخ های نویسنده درباره انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

نویسندگان: موسی نجفی، محمدعلی فولادگر
ناشر: آرما
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: ۹۵۵٫۰۸۳
سال چاپ: ۱۳۹۸
نوبت چاپ: ۱
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید