یک روز خوب با یک دیدار خوب

✅روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه به اتفاق دکتر محمد حسین رجبی دوانی رییس بنیاد ایران شناسی و دکتر موسی حقانی رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به دعوت دکتر نوکنده رییس موزه ملی ایران از این مکان پر افتخار و ارزشمند دیدن نمودیم و در سالن ها و تالارهای مختلف آن به طور مبسوط و مشروح در جریان هزاران سال تاریخ ارزشمند ایران قرار گرفتیم ۰ این بخش از تاریخ تمدن ایرانی مکمل هویتی بخش تاریخ اسلامی و تاریخ شیعی ایران عزیز ما می باشد و سه سطح مختلف از سه برش زمانی مهم را به تناوب در یک پیوستگی رمز آلود به ما نشان می دهند.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید