۱۲ شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری

?۱۲ شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری ? با گذشت بیش از یک قرن پس از شهادت رئیس علی دلواری قهرمان خطه جنوب ایران علیه استعمار انگلیس می توان ثابت نمود آزادیخواه واقعی بودن و همزمان علیه بریتانیا قیام نمودن قابل جمع است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید