۱۲ شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری

🔰۱۲ شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری 🔴 با گذشت بیش از یک قرن پس از شهادت رئیس علی دلواری قهرمان خطه جنوب ایران علیه استعمار انگلیس می توان ثابت نمود آزادیخواه واقعی بودن و همزمان علیه بریتانیا قیام نمودن قابل جمع است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید