۳۰ مرداد سالروز بزرگداشت علامه ملا محمد باقر مجلسی

🔵تلاش علمی و اجتماعی علامه مجلسی در تدوین بحا‌رالانوار میتواند بسط فرهنگ شیعی یا همان نشانه تمدن عظیم اسلامی باشد ۰

🔴برداشت انتقادی مرحوم دکتر علی شریعتی از سیره علامه مجلسی فاقد عیار هویتی و بینش تمدنی بوده است و با واقعیات تاریخی منطبق نمی باشد؛ چرا که شریعتی “هویت انقلابی” را اصیل تر از “انقلاب هویتی” دانسته ، لذا با طرح انحرافی و دوگانه سازی کاذب تشیع علوی با تشیع صفوی نتوانست جایگاه تاریخی والای آن مرد بزرگ را درست درک و تبیین نماید ۰

🔶امروز در دهه پنجم انقلاب اسلامی و در جریان بسط فرهنگی و معارفی تمدن اسلامی شیعی ذیل نظریه انقلاب هویتی و اصالت هویتی شیعه برای ایران ، علامه مجلسی از ریشه و مفاخر این جریان عظیم فکری محسوب می گردد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید