‍ صفحه شطرنج سیاست

آنی که وارد عرصه‌ی سیاست میشود، باید مثل یک شطرنج‌باز ماهر هر حرکتی را که میکند، تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پیش‌بینی کند. شما این حرکت را میکنی، رقیبت در مقابل او آن حرکت دیگر را خواهد کرد؛ باید فکرش باشی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر دیدی در آن حرکت دوم، تو درمیمانی، امروز این حرکت را نکن؛ اگر کردی، ناشی هستی۰
مقام معظم رهبری

صحنه سیاست مثل صفحه شطرنج می ماند ۰ سیاستمدار کار کشته باید مثل شطرنج باز ماهر عمل کند ، یعنی نه تنها به چندین حرکت بعد از حرکت حاضر خودش فکر کند ، بلکه حرکت و حرکات بعدی رقیب را هم سنجیده و حدس بزند۰ او بایستی برای انجام هر حرکتی پیش بینی لازم را بنماید و البته مهمتر از آن بتواند نقشه نهایی طرف مقابل را ذهن خوانی و حدس بزند ؛ چرا که حرکت مهره ها در شطرنج و همچنین در سیاست تابع نقشه راه و یا هدفی کلی بازیگر است ۰ این اهداف و نحوه استفاده از شرایط پیش آمده و یا برنامه ریزی شده است که تکلیف و ارزش هر حرکت و هر مهره ای را در نهایت تعیین می نماید۰

یک شباهت دیگر هم در شطرنج وجود دارد و آن این است که بازی شطرنج بازی برد – برد نیست ، بلکه یکی می برد تا دیگری ببازد ۰ شطرنج بازی که به فکر کیش دادن و مات کردن حریف نباشد به زودی خودش کیش و مات خواهد شد ۰ سیاستمداری که به این قواعد بازی شطرنج در سیاست فکر نمی کند، به درد بازی مذاکره نمی خورد !
این نقد به “شطرنج برجام” وارد است که چرا مهره های اصلی خود را برای ادامه بازی حفظ نکردید ؟!

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید